Hotline: 0909.090.909

Sản phẩm bán chạy

Sản phẩm mới

5.550.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I7 2600
Tốc độ CPU: 3.4 GHz / 8M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
4.849.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I5 2500
Tốc độ CPU: 3.7 GHz / 6M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
3.550.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: i3 2120
Tốc độ CPU: 3.3 GHz / 3M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
7.249.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: Xeon E3-1240
Tốc độ CPU: 3.7 GHz / 6M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
8.500.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I7 3770
Tốc độ CPU: 3.9 Ghz / 8M
RAM: 8GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
5.749.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I5 3470
Tốc độ CPU: 3.6 Ghz / 6M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
4.350.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I3 3220
Tốc độ CPU: 3.3 GHz / 3M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm

Máy tính đồng bộ DELL

5.550.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I7 2600
Tốc độ CPU: 3.4 GHz / 8M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
4.849.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I5 2500
Tốc độ CPU: 3.7 GHz / 6M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
3.550.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: i3 2120
Tốc độ CPU: 3.3 GHz / 3M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
7.249.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: Xeon E3-1240
Tốc độ CPU: 3.7 GHz / 6M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
8.500.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I7 3770
Tốc độ CPU: 3.9 Ghz / 8M
RAM: 8GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
5.749.000₫
Hãng sản xuất: DELL
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I5 3470
Tốc độ CPU: 3.6 Ghz / 6M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm

Máy tính đồng bộ HP

2.550.000₫
Hãng sản xuất: HP
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: G640
Tốc độ CPU: 2.8 Ghz / 3M
RAM: 2GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
3.749.000₫
Hãng sản xuất: HP
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I5 2400
Tốc độ CPU: 3.1 Ghz / 6M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
3.049.000₫
Hãng sản xuất: HP
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: i3 2120
Tốc độ CPU: 3.3 Ghz / 6M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
3.849.000₫
Hãng sản xuất: HP
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I3 3220
Tốc độ CPU: 3.20Ghz / 3M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
5.090.000₫
Hãng sản xuất: HP
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I5 3470
Tốc độ CPU: 3.20Ghz / 3M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm
7.490.000₫
Hãng sản xuất: HP
Xuất xứ: JAPAN
Dòng CPU: I7 3770
Tốc độ CPU: 3.90Ghz / 8M
RAM: 4GB
Loại RAM: DDR3
Đồ họa: Onboard
Hệ điều hành: Windows 7
BH: 1 đổi 1 trong 2 năm