Hướng dẫn mua hàng

Cách thức đặt hàng tại loagiare.com

I. Hướng dẫn bằng hình ảnh.

 

huong dan dat hang tai loagire.com

huong dan dat hang tai loagiare.com

huong dan dat hang tai loagiare.com

huong dan dat hang tai loagiare.com

huong dan dat hang tai loagiare.com

huong dan dat hang tai loagire.com

 

II. Hướng dẫn bằng Video.